Chọn địa phương

Chọn:

Chọn
Năm
So sánh chỉ số
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Năm

Chọn:

Chọn
Tỉnh
So sánh chỉ số
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-4) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-4) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com

Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015