Province Entry Costs Land Access and Security of Tenure Transparency and Access to Information Time Costs and Regulatory Compliance Informal Charges Proactivity Business Support Labor & Training Legal Institutions PCI Ranking Ranking group
Đà Nẵng 9.19 6.35 7.33 7.5 6.11 6.17 6.06 7.62 6.46 68.34 1 Rất tốt
Đồng Tháp 8.7 6.81 7.08 8.54 6.31 7.04 5.94 5.71 7.44 66.39 2 Rất tốt
Quảng Ninh 9.18 6.26 7.09 7.27 6.03 5.31 5.92 7.19 5.93 65.75 3 Rất tốt
Vĩnh Phúc 8.41 6.13 6.49 7.48 5.88 5.78 5.26 6.65 6.28 62.56 4 Rất tốt
Lào Cai 8.64 5.85 6.89 6.66 4.51 6 6.2 5.84 6.33 62.32 5 Rất tốt
TP.HCM 7.57 5.18 6.51 6.11 4.37 4.19 7 6.89 5.04 61.36 6 Tốt
Thái Nguyên 8.84 6.67 6.57 6.74 5.33 5.09 4.82 7.14 5.69 61.21 7 Tốt
Quảng Nam 8.52 6.52 6.11 7.55 6.45 5.13 5.77 5.76 6.8 61.06 8 Tốt
Long An 8.76 6.26 6.1 7.37 6.48 5.48 5.16 5.88 6.48 60.86 9 Tốt
Thanh Hóa 8.44 5.74 6.7 5.92 4.74 4.32 6.06 6.82 5.83 60.74 10 Tốt
Kiên Giang 8.66 6.43 6.57 8.15 5.38 5.78 5.4 5.2 7.62 60.31 11 Tốt
Bến Tre 8.59 7.82 5.66 7.8 6.45 4.88 5.51 5.51 6.33 60.1 12 Tốt
Bắc Ninh 8.1 5.85 7.11 6.37 4.22 5.07 5.35 6.82 5.38 59.91 13 Khá
Cần Thơ 8.18 6.01 5.98 7.13 6.09 4.32 5.89 5.94 6.62 59.81 14 Khá
Quảng Ngãi 7.8 5.63 6.67 6.99 4.84 3.97 5.95 5.81 7.09 59.7 15 Khá
Tây Ninh 8.88 6.48 5.93 7.63 5.92 4.87 5.39 5.44 6.51 59.66 16 Khá
Nam Định 8.53 6.32 6.06 6.47 4.95 4.82 5.86 6.23 6 59.62 17 Khá
BRVT 8.09 5.83 6.28 6.41 5.12 4.38 5.56 6.49 5.38 59.51 18 Khá
Vĩnh Long 8.51 7.01 6.09 7.9 6.17 4.91 5.34 5.24 6.13 59.49 19 Khá
Bình Định 9 6.05 6.17 7.47 5.34 4.87 5.23 6.1 5.56 59.23 20 Khá
Lâm Đồng 8.27 6.18 6.45 6.59 4.93 4.21 5.53 5.96 5.86 59.04 21 Khá
Sóc Trăng 8.83 7.02 6.33 8.02 7.12 5.17 4.79 4.66 5.8 59.04 22 Khá
Đắk Lắk 8.4 6.11 5.99 5.86 4.65 4.21 6.51 5.58 5.83 59 23 Khá
Hà Nội 7.56 4.12 6.14 5.56 4.26 3.86 6.47 7.36 4.64 59 24 Khá
Bình Dương 8.08 6.55 6.66 6.85 4.84 5.58 5.2 5.76 6.1 58.89 25 Khá
Bình Thuận 8.21 6.14 6.2 6.58 6.15 4.46 5.68 5.47 4.75 58.83 26 Khá
Khánh Hòa 7.99 5.33 6.28 6.06 4.52 4.13 5.93 6.52 5.51 58.69 27 Khá
Hải Phòng 7.76 4.87 6.1 6.13 4.81 3.97 5.55 7.33 5.15 58.65 28 Khá
TT- Huế 8.67 5.37 6.59 5.72 5.2 4.29 5.57 6.09 5.08 58.52 29 Khá
Ninh Binh 8.34 6.47 6.26 6.29 5.3 4.7 4.93 6.82 4.52 58.51 30 Khá
Hà Nam 8.33 5.67 5.88 6.81 6.17 5.22 5.55 5.85 5.79 58.49 31 Khá
Nghệ An 8.63 5.38 6.37 6.22 4.28 4.48 6.02 5.81 5.58 58.47 32 Khá
Bạc Liêu 7.98 7.14 5.77 7.5 6.17 5.97 4.97 4.66 7.09 58.44 33 Khá
Hải Dương 8.26 5.15 6.1 6.75 5.22 4.75 5.27 6.29 5.77 58.37 34 Khá
Phú Thọ 8.51 5.12 5.41 6.27 5.33 4.63 6.15 6.02 5.85 58.37 35 Khá
Hậu Giang 9.23 6.61 6.7 6.91 5.36 5.99 5.31 4.32 6.4 58.33 36 Khá
Đồng Nai 7.93 5.26 6.53 6.59 4.6 4.02 5.77 5.91 5.44 57.79 37 Khá
Thái Bình 8.33 5.5 6.14 6.65 5.3 4.36 5.32 5.78 5.83 57.64 38 Khá
An Giang 8.68 5.94 6.5 7 4.66 4.47 5.67 5.14 6.18 57.61 39 Khá
Bắc Giang 8 6.05 5.83 6.98 5.76 4.71 5.69 5.65 4.64 57.61 40 Khá
Trà Vinh 8.63 6.96 5.97 7.81 6.71 5.01 4.95 4.14 6.92 57.55 41 Khá
Ninh Thuận 8.59 6.45 6.31 7.02 4.97 4.01 4.95 5.67 6.23 57.45 42 Khá
Quảng Trị 8.66 5.87 6.06 6.39 4.13 4.31 5.78 5.93 5.14 57.32 43 Khá
Sơn La 8.34 6.28 5.86 6.35 5 4.61 6.59 4.71 5.51 57.21 44 Khá
Hà Tĩnh 8.61 5.18 6.71 6.45 4.52 4.85 5.75 5.56 4.84 57.2 45 Khá
Hòa Bình 8.55 5.27 6.32 5.13 4.66 4.32 6.24 5.47 5.18 57.13 46 Khá
Gia Lai 8.16 6.52 5.7 5.95 4.57 4.37 6.12 5.1 6.64 56.83 47 Trung bình
Tuyên Quang 7.94 6.07 5.68 5.36 5.4 4.73 4.96 6.28 5.83 56.81 48 Trung bình
Tiền Giang 8.23 5.97 5.51 7.02 5.54 4.53 5.18 5.41 5.91 56.74 49 Trung bình
Quảng Bình 8.55 5.86 6.8 6.23 4.7 3.66 5.5 5.2 6.04 56.71 50 Trung bình
Yên Bái 8.82 5.62 6.04 6.35 4.41 4.5 5.81 5.65 4.85 56.64 51 Trung bình
Kon Tum 8.63 5.77 5.61 5.5 4.57 3.51 5.74 5.69 6.23 56.55 52 Trung bình
Điện Biên 8.74 4.94 5.31 5.93 3.88 4.39 6.7 5.56 6.13 56.48 53 Trung bình
Bình Phước 8.72 5.81 7 6.95 4.85 4.62 4.76 4.93 4.83 56.41 54 Trung bình
Phú Yên 8.74 5.98 5.7 7.41 5.59 4.58 5.33 5.13 4.84 56.15 55 Trung bình
Hưng Yên 8.21 5.27 4.88 6.08 4.61 4.2 5.18 6.72 5.87 55.1 56 Tương đối thấp
Lạng Sơn 8.12 5.32 5.83 5.06 4.63 3.32 5.51 5.55 5.19 54.61 57 Tương đối thấp
Cao Bằng 8.47 5.18 5.66 5.86 4.23 3.92 5.3 5.87 4.83 54.44 58 Tương đối thấp
Cà Mau 7.9 5.9 5.39 7.58 5.13 4.72 5.69 4.45 5.35 54.4 59 Tương đối thấp
Bắc Kạn 8.18 5.14 6.17 6.18 4.93 4.24 4.4 4.8 6.04 53.2 60 Thấp
Lai Châu 8.53 5.83 5.69 6.34 3.65 5.56 4.64 4.91 5.79 52.77 61 Thấp
Hà Giang 8.08 4.55 5.41 5.68 3.53 3.49 5.52 4.61 4.93 50.45 62 Thấp
Đắk Nông 8.24 5.76 5.41 5.71 3.61 4.07 4.85 4.39 4.48 48.96 63 Thấp
Designed by Wecan-Group.com
The Provincial Competitiveness Index (PCI) Project

Legal Department | Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

9 Dao Duy Anh St, Hanoi | Tel: (84-4) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-4) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn & vcci.pci@gmail.com